ES projekti

Uzņēmuma darbības attīstība, pamatojoties uz modernu tehnoloģiju ieviešanu, uzlabojot kvalitāti un darba efektivitāti bioloģisko preparātu ražošanā.
Uzņēmuma galvenā darbība ir novatorisku produktu ražošana un izplatīšana, kas rada augstu pievienoto vērtību.

Produkti ietver bioloģiskos preparātus augu barības optimizēšanai un dabiskās augsnes auglības atjaunošanai. Uzņēmums veiksmīgi pārdod produktus Lietuvā un ārzemēs. Lai nodrošinātu turpmāku uzņēmuma attīstību, mērķis ir realizēt ražošanas jaudas attīstības un modernizācijas projektu, kas radītu labvēlīgus apstākļus darbības apjoma palielināšanai un esošo ražošanas procesu optimizēšanai. Projekta īstenošanas laikā plānots modernizēt bioloģisko preparātu ražošanu, kvalitātes nodrošināšanas un produktu uzglabāšanas (iepakošanas un iesaiņošanas) procesus.
Projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta nosaukums ir uzņēmuma darbības attīstība, pamatojoties uz moderno tehnoloģiju ieviešanu, uzlabojot kvalitāti un produktivitāti bioloģisko preparātu ražošanā.
Projekta izpildītājs – UAB Bioenergy LT
Projekta kopējā vērtība – EUR 521 922,35
Eiropas Reģionālās attīstības fonds projekta īstenošanai paredz līdz EUR 234 896,56.
Projekta īstenošanas sākums – 30/04/2019.
Projekta īstenošanas beigas – 04/07/2020.