ES projektai

Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Pagrindinė bendrovės vykdoma veikla yra inovatyvių produktų, sukuriančių aukštą pridėtinę vertę gamyba ir platinimas.

Gaminami produktai apima biologinius preparatus, skirtus augalų mitybos optimizavimui bei natūralaus dirvožemio derlingumo atstatymui. Bendrovė sėkmingai vykdo produktų pardavimą Lietuvoje ir eksporto rinkose. Siekiant užtikrinti tolimesnę įmonės plėtrą, siekiama įgyvendinti gamybos pajėgumų plėtros ir modernizavimo projektą, kuris sudarytų sąlygas padidinti vykdomos veiklos apimtis, optimizuoti esamus gamybos procesus. Projekto įgyvendinimo metu ketinama modernizuoti biologinių preparatų gamybos, kokybės užtikrinimo ir produkcijos sandėliavimo (produkcijos išpilstymo ir pakavimo) procesus.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Projekto vykdytojas – UAB Bioenergy LT
Bendra projekto vertė – 521 922,35 EUR
Iš Europos plėtros regioninio fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 234 896,56 EUR
Projekto vykdymo pradžia – 2019-04-30
Projekto vykdymo pabaiga – 2020-07-04.