ES projektai

Projekto pavadinimas: UAB „BIOENERGY LT“ 500 KW AEI“ NR. 02-011-K-0014

Projekto vykdytojas: UAB „Bioenergy LT“

Projekto vertė: 440 469 EUR

Skirta parama: 222 245 EUR

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-07-31

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024-07-31

UAB „Bioenergy LT“ – inovatyvių biotechnologijų įmonė, kurianti ir gaminanti žemės ūkiui skirtus mikrobiologinius produktus skirtus dirvožemio biologinio aktyvumo skatinimui, augalų produktyvumo didinimui ir kokybiško derliaus užtikrinimui. Produktuose esantys mikroorganizmai natūraliai egzistuoja gamtoje ir nėra genetiškai modifikuoti.

Augantis  suvartojamos energijos kiekis, naujų gamybos technologijų ir pajėgumų vystymas,  gamybos augimas, produkcijos vartotojų ir rinkų plėtra kelia tikslus optimizuoti energijos vartojimą. UAB „Bioenergy LT“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti 500 kW saulės elektrinę pagal projektą „UAB „BIOENERGY LT“ 500 KW AEI“ NR. 02-011-K-0014“. Įgyvendinus projektą iš atsinaujinančių šaltinių generuojamos elektros energijos srautas sudarys apie 490 MWh/ metus. Įmonė taps gaminančia elektros energijos vartotoju ir tai leis prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir Lietuvos Respublikos tikslų tapti klimatui neutralia valstybe.

Projekto įgyvendinimui buvo suteiktas finansavimas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ – Europos regioninės plėtros fondo skirta 222 245 Eur parama.

 

 

E. komercijos modelio diegimas UAB „Bioenergy LT“

UAB „Bioenergy LT“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0723 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Bioenergy LT““. Bendra projekto vertė – 65 390,00 Eur, iš kurių 49 042,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Bioenergy LT” – 2013 metais įkurta, pagal gamybos pajėgumus didžiausia Šiaurės Europoje inovatyvių biotechnologijų įmonė, kurianti ir gaminanti žemės ūkiui skirtus mikrobiologinius produktus, jau spėjusius pelnyti klientų pasitikėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Pasitelkusi pažangias gamybos technologijas įmonė gamina produktus, skirtus dirvožemio biologinio aktyvumo skatinimui, augalų produktyvumo didinimui ir kokybiško derliaus užtikrinimui. Produktai kuriami, tobulinami ir individualiai pritaikomi kiekvienam klientui, atsižvelgiant į jo poreikius.

Iki šiol įmonė savo produktus pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t.y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus – mikrobiologijos produktus – naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

 

 

Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Pagrindinė bendrovės vykdoma veikla yra inovatyvių produktų, sukuriančių aukštą pridėtinę vertę gamyba ir platinimas.

Gaminami produktai apima biologinius preparatus, skirtus augalų mitybos optimizavimui bei natūralaus dirvožemio derlingumo atstatymui. Bendrovė sėkmingai vykdo produktų pardavimą Lietuvoje ir eksporto rinkose. Siekiant užtikrinti tolimesnę įmonės plėtrą, siekiama įgyvendinti gamybos pajėgumų plėtros ir modernizavimo projektą, kuris sudarytų sąlygas padidinti vykdomos veiklos apimtis, optimizuoti esamus gamybos procesus. Projekto įgyvendinimo metu ketinama modernizuoti biologinių preparatų gamybos, kokybės užtikrinimo ir produkcijos sandėliavimo (produkcijos išpilstymo ir pakavimo) procesus.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Projekto vykdytojas – UAB Bioenergy LT
Bendra projekto vertė – 521 922,35 EUR
Iš Europos plėtros regioninio fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 234 896,56 EUR
Projekto vykdymo pradžia – 2019-04-30
Projekto vykdymo pabaiga – 2020-07-04.