ES projektai

UAB „Bioenergy LT“ įgyvendina projektą, kurio metu įmonė įdiegs 500 kW saulės jėgainę. Įrengus saulės elektrinę visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis sudarys 490 MWh per metus, o CO2 emisija sumažės net 156 tonų per metus.
Bendra projekto vertė 427.394,38 EUR, iš kurių 222.245,08 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projektas pradėtas 2023 m. liepos 31 d. ir bus įgyvendintas iki 2024 m. liepos 31 d.

 

E. komercijos modelio diegimas UAB „Bioenergy LT“

UAB „Bioenergy LT“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0723 „E. komercijos modelio diegimas UAB „Bioenergy LT““. Bendra projekto vertė – 65 390,00 Eur, iš kurių 49 042,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Bioenergy LT” – 2013 metais įkurta, pagal gamybos pajėgumus didžiausia Šiaurės Europoje inovatyvių biotechnologijų įmonė, kurianti ir gaminanti žemės ūkiui skirtus mikrobiologinius produktus, jau spėjusius pelnyti klientų pasitikėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Pasitelkusi pažangias gamybos technologijas įmonė gamina produktus, skirtus dirvožemio biologinio aktyvumo skatinimui, augalų produktyvumo didinimui ir kokybiško derliaus užtikrinimui. Produktai kuriami, tobulinami ir individualiai pritaikomi kiekvienam klientui, atsižvelgiant į jo poreikius.

Iki šiol įmonė savo produktus pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t.y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus – mikrobiologijos produktus – naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

 

 

Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Pagrindinė bendrovės vykdoma veikla yra inovatyvių produktų, sukuriančių aukštą pridėtinę vertę gamyba ir platinimas.

Gaminami produktai apima biologinius preparatus, skirtus augalų mitybos optimizavimui bei natūralaus dirvožemio derlingumo atstatymui. Bendrovė sėkmingai vykdo produktų pardavimą Lietuvoje ir eksporto rinkose. Siekiant užtikrinti tolimesnę įmonės plėtrą, siekiama įgyvendinti gamybos pajėgumų plėtros ir modernizavimo projektą, kuris sudarytų sąlygas padidinti vykdomos veiklos apimtis, optimizuoti esamus gamybos procesus. Projekto įgyvendinimo metu ketinama modernizuoti biologinių preparatų gamybos, kokybės užtikrinimo ir produkcijos sandėliavimo (produkcijos išpilstymo ir pakavimo) procesus.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – Modernių technologijų diegimu pagrįsta įmonės veiklos plėtra, gerinant kokybę ir darbo našumą biologinių preparatų gamyboje.
Projekto vykdytojas – UAB Bioenergy LT
Bendra projekto vertė – 521 922,35 EUR
Iš Europos plėtros regioninio fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 234 896,56 EUR
Projekto vykdymo pradžia – 2019-04-30
Projekto vykdymo pabaiga – 2020-07-04.