Moksliniai tyrimai ir plėtra

Bioenergy LT mokslinė laboratorija sėkmingai dirba jau nuo 2013 metų. Šiuolaikinius mokslinius tyrimus leidžia atlikti moderni laboratorinė įranga, kuri, siekiant išlaikyti aukščiausio lygio mokslinį potencialą, yra kasmet atnaujinama.
Laboratorijos darbuotojai – mikrobiologai ir biotechnologai – yra patyrę savo srities specialistai, kompetenciją nuolat keliantys įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose mokymuose, konferencijose, seminaruose. Sukauptos žinios yra pritaikomos mikroorganizmų savybių nustatymui ir įvertinimui, naujų produktų kūrimui ir analizei.
Bioenergy LT mokslinės laboratorijos darbuotojų atliekami biocheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai:

  • mikroorganizmų identifikavimas ir jų skaičiaus (KFV mL-1) mėginiuose nustatymas (atliekami selektyvūs mikrobiologiniai biologinių produktų, kurių sudėtyje yra gyvų mikroorganizmų, tyrimai, nustatant mikroorganizmų kolonijas formuojančių vienetų skaičių. Tiriami vandens ir aplinkos mikrobiologinės taršos lygiai, nustatant bendrą mikroorganizmų skaičių sedimentacijos arba filtravimo metodais);
  • išsamūs biologinių produktų tyrimai (pH, cukraus kiekis, biologinių produktų galiojimo trukmė, įvairių veiksnių įtaka (šaltis, karštis ir kt.) biologiniuose produktuose esančių mikroorganizmų gyvybingumui; biologiniuose produktuose esančių mikroorganizmų jautrumas įvairioms cheminėms medžiagoms; atitinkamų bakterijų ar grybų lignino ir celiuliozės skaidymo efektyvumas; biologiniuose produktuose esančių įvairių fermentų (lipazės, amilazės, celiuliazės, proteazės, ksilanazės) koncentracija ir aktyvumas);
  • mikroskopinė analizė (nustatomas gyvybingų ir negyvybingų mikroorganizmų ląstelių skaičius biologiniuose produktuose, atliekama biologiniuose produktuose esančios mikrofloros analizė);
  • mikrobiologinių mitybinių terpių ruošimas (ruošiamos selektyvios terpės, skirtos atitinkamos rūšies mikroorganizmams biologiniuose produktuose, vandenyje ar kitose tiriamosiose medžiagose aptikti. Terpės ruošiamos iš atitinkamų reagentų arba naudojamos pilnos sudėties komercinės dehidratuotos terpės. Jos gali būti paruošiamos tiek skystos, tiek standžios, kurių įvairūs tūriai išpilstomi į vienkartines 90 mm Petri lėkšteles ar stiklinius indus. Užsakovui pageidaujant, terpės gali būti paruošiamos pagal pateiktą receptūrą ir išpilstomos pageidaujamais kiekiais).