Pētniecība un attīstība

  • Bioenergy LT zinātniskā laboratorija veiksmīgi strādā kopš 2013. gada. Mūsdienu pētījumus veicam ar mūsdienīgu laboratorijas aprīkojumu, kas katru gadu tiek modernizēts, lai uzturētu augstāko zinātniskā potenciāla līmeni.
  • Laboratorijas darbinieki – mikrobiologi un biotehnologi – ir pieredzējuši speciālisti savā jomā, pastāvīgi paaugstinot savu kompetenci dažādās nacionālās un starptautiskās apmācībās, konferencēs un semināros. Uzkrātās zināšanas tiek izmantotas ne tikai mikroorganismu īpašību noteikšanai un novērtēšanai, bet arī jaunu produktu izstrādei un analīzei.
  • Bioķīmiskie un mikrobioloģiskie testi, ko veica Bioenergy LT zinātniskās laboratorijas darbinieki:
  • mikroorganismu identificēšana un uzskaite (KVV mL-1) paraugos (selektīvu bioloģisko produktu mikrobioloģiskā testēšana, kas satur dzīvus mikroorganismus ar koloniju veidojošām vienībām; ūdens un vides mikrobioloģiskā piesārņojuma līmeņi kopējās sedimentācijas vai filtrēšanas metodēm);
  • detalizēti pētījumi par bioloģiskajiem produktiem (pH, cukura saturs, bioloģisko produktu glabāšanas laiks, dažādu faktoru (aukstuma, karstuma u.c.) ietekme uz bioloģisko produktu mikroorganismu dzīvotspēju, mikroorganismu jutīgumu pret dažādām ķīmiskām vielām, lignīna un celulozes koncentrāciju un dažādu enzīmu (lipāzes, amilāzes, celulāzes, proteāzes, ksilanāzes) aktivitāte bioloģiskajos produktos);
  • mikroskopiskā analīze (dzīvotspējīgu un dzīvotnespējīgu mikroorganismu šūnu skaita noteikšana, mikrofloras analīze bioloģiskajos produktos);
  • mikrobioloģisko barotņu sagatavošana (selektīvo barotni sagatavo attiecīgo mikroorganismu sugu noteikšanai bioloģiskajos produktos, ūdenī vai citās testa vielās. Barotni sagatavo no piemērotiem reaģentiem vai izmanto pilnīgas komerciālas dehidrētas barotnes. To var pagatavot gan šķidrā, gan cietā formā, kas tiek izdalīts vienreizējās lietošanas 90 mm Petri traukos vai stikla traukos. Pēc klienta pieprasījuma, vidi var sagatavot pēc sniegtās receptes un izsniegt vēlamajos daudzumos).