29 Aug 2022

Biologinis NPK – ekonomiškai ir moksliškai pagrįstas sprendimas

Anticiklonas žemdirbius įsuko į intensyvių darbų sūkurį, laukuose dirba kombainai, paskui juos važiuoja purkštuvai su biologiniais produktais, kultivatoriai, sėjamosios tam, kad viską užbaigtų laiku, nes nuo atliktų darbų tiesiogiai priklausys ateinančių metų rezultatai.

Visi supranta, kad intensyvus žemės dirbimas pagreitina dirvožemio eroziją, sumažina organinių medžiagų ir anglies kiekį dirvožemyje. Dirvožemio organinių medžiagų kaupimo ir palaikymo procesas svarbus ilgalaikiam agroekosistemos produktyvumo išsaugojimui. Taikomos augalininkystės technologijos turėtų padidinti dirvožemyje esančių maisto medžiagų įsavinimo efektyvumą.

Atsižvelgiant į didėjančius reikalavimus žemės ūkio produktų kokybei, į augantį pasaulio gyventojų populiacijos mitybos poreikį ir prognozuojamą kviečių paklausos didėjimą, didėja ir žemės ūkio biologizacijos vaidmuo, nes biologiniai produktai ir jų taikymo technologijos padeda augalams įsavinti dirvožemyje esančias, bet neprieinamas maisto medžiagas. Augintojai ėmė naudoti biologinius produktus ne tik nualinto dirvožemio atstatymui, bet ir dėl ženkliai išaugusių trąšų kainų – inovatyvūs vietinės gamybos biologiniai produktai ženkliai pigesni nei cheminės trąšos.

Traktorius pjauna šieną

Viena iš pagrindinių žemės ūkio specialistų užduočių yra padidinti auginamų veislių augalų derlingumą iki genetiškai nulemto derlingumo potencialo. Augalų produktyvumo didėjimą labiausiai lemia auginimo technologijų efektyvumas, priklausomai nuo regiono dirvožemio ir klimato sąlygų bei žemės ūkio intensyvinimo lygio. Šiuolaikinės ekonomikos ir aplinkosaugos problemos diktuoja poreikį tobulinti taikomas technologijas biologizavimo ir išteklių išsaugojimo kryptimi.

Viena iš krypčių – augalų mineralinės mitybos optimizavimas, kur be tradicinių mineralinių trąšų, augalų apsaugos priemonių, augimo reguliatorių reikia naudoti biologinius produktus. Iš Bioenergy LT biologinių produktų seniausiai žemės ūkyje naudojami azotą fiksuojančių bakterijų produktai. Azofix Plus sukurtas taikant inovatyvius metodus Bioenergy LT laboratorijose ir bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkais, atrinktos efektyvios, konkurencingos ir atsparios aplinkos veiksniams azotą fiksuojančios bakterijos. Fiksacijos metu atmosferos azotas virsta augalams prieinama forma.. Naudojant Azofix Plus, vidutiniškai azoto normas galima sumažinti 50 kg/ha veikliosios medžiagos priklauso nuo dirvožemio savybių.

Tręštuvas tręšia žemę
default

Kitas labai plačiai įdiegtas į augalininkystės technologijas biologinis produktas – Fosfix Plus. Augintojai žino, kad be fosforo nepasieks reikiamo azoto efektyvumo. Daugelis kultūrinių augalų turi stipriai išreikštą poreikį dirvožemio fosforingumui, pvz., žieminiai kviečiai reikalauja, kad dirvožemio fosforingumas būtų nemažesnis kaip 150 – 160 mg/kg dirvožemio. Labai svarbus vaidmuo tenka mikoriziniams grybams sudarantiems simbiotinius ryšius su augalų šaknimis, todėl sumažėja augalų biomasės priklausomybė nuo trąšų. Aktyvavus mikorizinius grybus, gali pasireikšti nepageidaujamas atotrūkis tarp fosforo mobilizavimo iš dirvožemio ir šaknų gebėjimo įsavinti fosforą ir ribojantis fosforo įsavinimą tam tikrais augalų augimo tarpsniais. Laimei, dirvožemio mikrobai gali paversti sunkiai prieinamą fosforą į fito prieinamą fosforą (da Silva ir kt., 2017). Išpurškus Fosfix Plus padidinami fosforą atpalaiduojančių mikroorganizmų ištekliai dirvožemyje, kurie bus labai naudingi siekiant maksimaliai padidinti mikorizinių grybų vaidmenį augalams įsavinant fosforą.

Kalbant apie azotą ir fosforą, negalima pamiršti kalio – vieno plačiausiai paplitusių žemės plutos elementų. Jo atsargos dirvožemyje vidutiniškai 10 – 15 kartų didesnės nei azoto ir fosforo. Nežiūrint paplitimo ir sąlyginai didelio kiekio, didelė dalis šio elemento dirvoje randama netirpiose formose,. Dėl specifinių kalio savybių, pastebėtas trūkumas greitai atstatomas, tačiau pabrangus trąšoms reikia atkreipti dėmesį į alternatyvas. Šiandien kalį mobilizuojantys mikroorganizmai gali pakeisti arba leisti augintojui ženkliai sumažinti trąšų normas. Bakterijos esančios biologiniame produkte Bacto-K netirpų kalį paverčia į augalams prieinamą formą ir „sutelkia“ jį šaknų zonoje.    

Augintojai mielai renkasi Bioenergy LT gaminamus biologinius produktus, nes jie yra efektyvūs, juos paprasta naudoti, galima derinti su skystosiomis trąšomis bei augalų apsaugos priemonėmis. Augalininkystės technologijose naudojant bakterinius produktus dirvožemyje pakinta mikroorganizmų santykis, augalai tampa atsparesni išorės veiksniams, o jų produktyvumas priartėja prie genetiškai užprogramuoto.