12 Jun 2023

Ar išnaudojate augalinių liekanų skaidymo potencialą?

Azoto trąšos plačiai naudojamos žemės ūkio gamyboje ir yra gyvybiškai svarbios didinant augalų derlingumą. Tačiau pastaraisiais metais dėl per didelio cheminių trąšų naudojimo žemdirbystėje pablogėjo dirvožemio kokybė, dėl to sumažėjo azoto naudojimo efektyvumas ir buvo švaistomi ištekliai, taip pat kilo daugybė aplinkos problemų, pvz. dirvožemio rūgštėjimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija ir vandens eutrofikacija. Organinių trąšų (tame tarpe ir augalinių liekanų) naudojimas siekiant pagerinti dirvožemio organinės anglies patekimą yra vienas iš būdų pagerinti azoto naudojimo efektyvumą, koreguojant dirvožemio C/N santykį ir skatinant efektyvų azoto trąšų transformavimą į dirvožemio organinio azoto telkinį. Šiauduose gausu anglies (C), azoto (N), fosforo (P), kalio (K) ir kitų elementų, grįžę į dirvą šiaudai gali pagerinti dirvožemio derlingumą ir padidinti pasėlių produktyvumą. Tiksliųjų bandymų duomenys parodė, kad šiaudų grąžinimas į dirvą gali pagerinti dirvožemio derlingumą ir augalų aprūpinimą maisto medžiagomis bei padidinti azoto trąšų panaudojimo efektyvumą. Todėl šiaudų įterpimas pastaruoju metu tapo svarbia agrotechnine priemone gerinant dirvožemio savybes, augalų derlingumą ir derliaus kokybę bei azoto trąšų naudojimo efektyvumą. Deja, apie 60 proc. šiaudų derliaus nepanaudojama, taip pat didelis kiekis šiaudų dėl žinių stygiaus panaudojami netinkamai, augintojai neskatina aerobinių procesų, o šiaudus „silosuoja“, suprantama šios iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos klaidelės svariai prisideda prie aplinkos taršos, patogenų plitimo ir išteklių švaistymo.

Gandras skrendantis virš šiaudų
DCIM\100MEDIA\DJI_0034.JPG

Bioenergy LT prieš daugiau kaip dešimt metų pradėjo bandymus susijusius su racionaliu žemės ūkio atliekų šalinimu ir tvariu augalininkystės verslo vystymu. Naudojant specifinius biostimuliatorius lauke atliekamas savotiškas augalinių liekanų kompostavimas, kuris yra ekonomiškas ir aplinkai nekenksmingas procesas, o jo metu kietosios organinės atliekos paverčiamos stabiliomis humuso tipo medžiagomis. Kai kurie augintojai sako, kad šiaudai patys mineralizuosis, tačiau natūralų procesą dažnai riboja ilgas fermentacijos laikotarpis, prastas organinių medžiagų transformacijos efektyvumas, didžiulis azoto praradimas arba patogenų populiacijos gausėjimas. Todėl norint padidinti organinių medžiagų biokonversijos efektyvumą ir paspartinti humifikacijos ir mineralizacijos procesus, būtina optimizuoti augalinių liekanų skaidymo būdus. Bioenergy LT mokslininkų sukurtame produkte Ruinex esantys mikroorganizmai veikia kaip vidiniai biotransformacijos varikliai, o mikroorganizmų funkcijos kinta viso augalinių liekanų skaidymosi proceso metu. Bakterijos yra atsakingos už didžiąją dalį pradinio skilimo ir šilumos išsiskyrimo, o grybai geriau skaido augalų polimerus, tokius kaip celiuliozė, hemiceliuliozė ir ligninas. Be to, bakterijos ir grybeliai turi sinergetinį poveikį lignoceliuliozės hidrolazių sekrecijai ir organinių medžiagų skilimui. Pastaraisiais metais mikroorganizmų išpurškimas ant augalinių liekanų patraukė augintojų dėmesį dėl savo potencialo pagerinti augalinių liekanų skilimo ir degradacijos procesus. Tačiau beveik visi augintojai apsiriboja vienkartiniu augalinių liekanų apipurškimu mikrobiologiniu produktu, o vienkartinio panaudojimo funkcijos dažnai yra ribotos dėl didelio augalinių liekanų kiekio ir laipsniškai žemėjančios oro temperatūros. Temperatūra yra dar vienas kritinis rodiklis, galintis nulemti augalinių liekanų skaidymosi efektyvumą. Aukštesnė temperatūra gali padidinti organinių medžiagų konversijos efektyvumą ir pagreitinti humifikacijos procesą. Paradoksalu, bet turime patirčių pietinėse šalyse, kai daugumos skaidytojų aktyvumas greitai krenta, temperatūrai viršijus jų tolerancijos diapazoną, tokiais atvejais mikrobiologinių produktų purškimas atidedamas, kad nepablogėtų augalinių liekanų skaidymas. Pastaruoju metu praktiškai visi augintojai prakalbo apie dirvožemio organinės anglies atsargas. Tai ne tik mūsų šalies žemdirbių rūpestis, ši problema aktuali visame pasaulyje, dėl „grobuoniškų“ auginimo technologijų per du dešimtmečius buvo prarasta beveik pusė organinės anglies atsargų.

UAB Bioenergy LT specialistai sukūrė keletą gerąja patirtimi pagrįstų pasėlių valdymo technologijų. Priklausomai nuo ūkio sąlygų rekomenduojamos pasėlių produktyvumo didinimo technologijos, rekomenduojamas sumažintas, minimalus ar tausojantis žemės dirbimas, sėjomaina, mineralinių trąšų laipsniškas mažinimas naudojant biostimuliatorius, racionalus augalinių liekanų tvarkymas ir t.t. Be to, galimybės padidinti organinės anglies atsargas įterpiant ir tinkamai tvarkant augalų liekanas yra vienas iš paprasčiausių pasirinkimų, kurie gali augalines liekanas paversti maistinėmis medžiagomis kartu padidinant organinės anglies atsargas. Šios technologijos gali būti lengvai pritaikomos visų krypčių ūkiuose.