05 Apr 2022

Dirvožemio kokybė ir natūralumas – Bioenergy LT

Žemės rankoje

Visą laiką žmogus stengiasi pagaminti vis daugiau produkcijos iš to paties ploto. Ieško įvairiausių sprendimų, kol galiausiai jam tai pavyksta, tačiau, dažniausiai, tai turi neigiamą poveikį aplinkai.

Intensyvus žemės dirbimas spartina dirvožemio erozijos procesus, blogėja jo kokybė. Dėl to, pasak mokslininkų, kasmet pasaulyje prarandama iki 26 milijardų tonų derlingo dirvožemio. Dėl dirvožemio degradacijos nuolat mažėja augalų derlingumas.

Vystantis technologijoms ir didėjant maisto paklausai ūkininkai priversti didinti išlaidas sėkloms, trąšoms ir pesticidams.. Deja, ne visada šios priemonės panaudojamos efektingai. Vystantis technologijoms, švietimui, augintojai taip pat įgauna žinių kaip tvarkyti pasėlius, užtikrinti ne tik tų metų derlingumą, bet ir žvelgia į ateitį – ieško pastovumo derliuje.

Bioenergy LT rekomenduoja dirvožemį tausojančias technologijas, kurios užtikrina augalų produktyvumą ir  stabilumą. Mūsų augalininkystės koncepcija paremta augalinių liekanų integravimu į dirvožemį, sėjomainos laikymusi (pagal galimybes), racionaliu žemės dirbimu ir biologinių preparatų, gerinančių dirvožemio savybes, naudojimu.

Kartais žemė dirbama tada, kai to nereikia daryti. Tai daroma dėl skubėjimo pasėti augalus.. Manoma, kad sėkla greičiau sudygs ir derlius bus ankščiau, o kartu ir , gausesnis. Visa esmė yra ne sėjos terminuose,  bet bendrame požiūryje į aplinkos veiksnius.

Sliekas ropojantis žeme

Bioenergy LT specialistų nuomone, pirmiausiai reikia apsaugoti dirvožemį nuo vėjo ir vandens erozijos, paliekant augalines liekanas, sumažinti paviršinio vandens nutekėjimus ir išgaravimą nuo dirvos paviršiaus, didinti dirvožemio produktyvumą, gerinti dirvožemio fizikines, chemines ir biologines savybes. Būtent nuo šių elementų priklauso ilgalaikė ir stabili žemės ūkio produkcijos gamyba.

Labai svarbu, kad augintojų naudojamos priemonės ir technologijos tausotų gamtos išteklius ir padėtų optimizuoti dirvožemio būklę, o tuo pačiu neštų pastovų derlių.

Dirvožemio kokybė – svarbiausia augalininkystės produkcijos gamybos stabilumo dedamoji.