10 Apr 2024

Rhizobium bakterijų vaidmuo ankštinių augalų produktyvumo didinime

Ankštinių augalų sėjos optimizavimas

Sėjant žirnius ir pupas, pirmiausiai reikia įvertinti sėklų pasiūlą ir paklausą. Tai reiškia, kad reikia atsižvelgti į augalų savybes ir optimizuoti sėjos darbus. Primename, kad siektinas žirnių pasėlio tankumas > 80 augalų/m², o optimalus – 71 – 80 augalų/m². Pupų pasėlio optimalus tankumas – 35 – 45 augalai/m², augale turėtų būti 6 – 8 ankštys, o ankštyse reikėtų siekti 4 – 5 sėklų. Optimalūs rodikliai priklauso nuo daug veiksnių, plačiau šiuo atveju nesiplėsime.

Sėklų apdorojimas ir produktyvumo didinimas

Pirmasis darbas, kurį turėtų atlikti augintojai – sėklas apvelti specialiomis bakterijomis. UAB Bioenergy LT sukurtas produktas Azofix Rhizo yra universalus. Juo galima apdoroti sėklas ir galima produktą išpurkšti ant dirvos. Be Azofix Rhizo optimalaus rezultato padės siekti visiems gerai žinomas produktas Fosfix Plus. Svarbu atlikti pirmuosius darbus, o vėliau jau kalbėsime apie sekančius žingsnius didinant žirnių ir pupų produktyvumą. 

Žirnių ir pupų pasėliai

Rhizobium bakterijų svarba

Augintojams jau nereikia aiškinti, kad Rhizobium bakterijos sudaro simbiozinius ryšius su ankštiniais augalais, pavyzdžiui, žirniais, pupomis, dobilais ir kt., padeda jiems fiksuoti azotą šaknų gumbeliuose. Rhizobium bakterijų įtaka ankštinių javų produktyvumui pasireiškia jų gebėjimu fiksuoti atmosferos azotą, kad augalas galėtų jį panaudoti. Štai kaip šis procesas gali paveikti produktyvumą:

  • Efektyvesnis azoto pasisavinimas: azotas yra labai svarbi augalų augimui maistinė medžiaga, dažnai ribojanti produktyvumą žemės ūkio sistemose. Rhizobium bakterijos padeda įveikti šį apribojimą, nes atmosferos azotą paverčia amoniaku, kurį augalas gali panaudoti įvairiems fiziologiniams procesams, įskaitant baltymų sintezę ir bendrą augimą. Todėl ankštinių javų, kuriems Rhizobium simbiozė suteikia pakankamai azoto, produktyvumas gali reikšmingai padidėti.
  • Mažesnė augalų priklausomybė nuo azoto trąšų: pasinaudodami Rhizobium bakterijų azotą fiksuojančiomis savybėmis, ūkininkai gali sumažinti priklausomybę nuo sintetinių azoto trąšų. Tai ne tik sumažina gamybos sąnaudas, bet ir sumažina aplinkosaugos problemas, susijusias su azoto nuostoliais ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu dėl trąšų gamybos. Ankštiniai javai su veiksminga Rhizobium simbioze gali išlaikyti aukštą produktyvumą ir kartu sumažinti azoto trąšų naudojimo poveikį aplinkai.
  • Gerėja dirvožemio sveikata: Rhizobium bakterijų buvimas ankštinių javų šaknų zonoje gerina dirvožemio sveikatą ir produktyvumą. Šių bakterijų fiksuojamas azotas praturtina dirvožemį organiniu azotu, didina jame esančių maistinių medžiagų kiekį ir skatina mikrobų veiklą. Ilgainiui dėl to pagerėja dirvožemio struktūra, drėgmės sulaikymas ir bendras derlingumas, todėl susidaro palankios sąlygos tvariam pasėlių produktyvumui.
  • Didėja augalų atsparumas: ankštiniai javai, užmezgę simbiotinius ryšius su Rhizobium bakterijomis būna atsparesni aplinkos poveikiui, pavyzdžiui, sausrai ar mažam dirvožemio derlingumui. Šis atsparumas atsiranda dėl augalų gebėjimo per bakterijų simbiozę gauti azoto iš atmosferos, net ir esant neoptimalioms auginimo sąlygoms. Todėl Rhizobium tarpininkaujamas azoto fiksavimas prisideda prie pasėlių derliaus stabilumo ir patikimumo, ypač sudėtingomis žemės ūkio sąlygomis.

Kodėl reikalingos Rhizobium bakterijos?

Apibendrinant galima teigti, kad UAB Bioenergy LT rekomenduojamas Rhizobium bakterijų produktas Azofix Rhizo atlieka lemiamą vaidmenį didinant ankštinių javų produktyvumą, palengvindamos azoto fiksaciją ir gerindamos dirvožemio derlingumą. Jų simbiotinis ryšys su šiais augalais ne tik didina azoto prieinamumą, bet ir skatina tvarią žemės ūkio praktiką, nes mažina priklausomybę nuo sintetinių trąšų ir palaiko dirvožemio sveikatą.

Fosforo svarba Rhizobium bakterijų veiklai

Augintojai pastebėjo, kad  Rhizobium bakterijų veikla, ypač susijusi su azoto fiksavimu ankštiniuose augaluose, iš tiesų gali padidėti, jei augalai turi pakankamai fosforo. Fosforas yra esminė augalų augimui ir vystymuisi maistinė medžiaga, atliekanti svarbų vaidmenį įvairiuose fiziologiniuose procesuose, įskaitant energijos perdavimą, fotosintezę ir nukleino rūgščių sintezę.

Šaknų gumbeliai sudaro palankią aplinką Rhizobium bakterijoms kolonizuotis

Fosforo poveikis šaknų gumbelių formavimuisi

Dirvožemyje esantis pakankamas fosforo kiekis paskatina ankštinių augalų šaknų užuomazgų (gumbelių) formavimąsi. Šie gumbeliai sudaro palankią aplinką Rhizobium bakterijoms kolonizuotis ir fiksuoti azotą. Fosforo prieinamumas dažnai siejamas su intensyvesniu mazgelių formavimusi, kurie vėliau gali palaikyti didesnę azotą fiksuojančių bakterijų populiaciją.

Energijos svarba azoto fiksacijai

Fosforas yra pagrindinė energijos šaltinio biologinėse sistemose, dedamoji. Rhizobium bakterijoms reikia energijos, kad galėtų veiksmingai fiksuoti azotą. Kai augalas lengvai gauna fosforo, jis gali skirti daugiau energijos išteklių azotą fiksuojančių bakterijų veiklai šaknų gumbeliuose palaikyti, taip pagerindamas jų medžiagų apykaitą ir azoto fiksavimą.

Fosforo poveikis genų raiškai

Fosforo prieinamumas taip pat gali daryti įtaką genų, dalyvaujančių gumbelių vystymesi ir azoto fiksavime, raiškai. Pakankamas fosforo kiekis dirvožemyje gali reguliuoti genų, susijusių su augalo šeimininko ir Rhizobium bakterijų gumbelių susidarymu ir azoto fiksavimu. Šis reguliavimo mechanizmas užtikrina optimalią augalo ir bakterijų simbiotinę sąveiką, todėl padidėja azoto fiksavimo lygis.

Fosforo svarba augalų sveikatai

Fosforas yra labai svarbus bendrai augalų sveikatai ir gyvybingumui. Kai augalai turi pakankamai fosforo, jie gali skirti išteklių naudingiems mikrobų simbiontams, pavyzdžiui, Rhizobium bakterijoms, palaikyti. Sveiki augalai su tvirtomis šaknų sistemomis gali geriau palaikyti azotą fiksuojančių bakterijų kolonizaciją ir veiklą, todėl azotas fiksuojamas veiksmingiau, o augalų augimas ir produktyvumas didėja.

Sveiki ankštiniai augalai turi pakankamai fosforo Rhizobium bakterijoms palaikyti ir azoto fiksavimui

UAB „Bioenergy LT” rekomendacijos ankštinių augalų augintojams

Siekiant padėti augalams efektyviai apsirūpinti fosforu ir teigiamai paveikti Rhizobium bakterijų veiklą ir azoto fiksavimą ankštiniuose augaluose, UAB Bioenergy LT konsultantai rekomenduoja Azofix Rhizo derinti su biologiniu produktu Fosfix Plus. Fosfix Plus skatins gumbelių formavimąsi, ir teiks energiją medžiagų apykaitos procesams, reguliuos genų raišką ir palaikys bendrą augalų sveikatą. Įmonės konsultantai visuomet pabrėžia subalansuoto maisto medžiagų valdymo svarbą žemės ūkio sistemose, siekiant optimizuoti simbiotinę augalų ir bakterijų sąveiką ir skatinant tvarią augalininkystę.

Kas yra Rhizobium bakterijos ir su kuo jos sudaro simbiozinius ryšius?

Rhizobium bakterijos sudaro simbiozinius ryšius su ankštiniais augalais, pavyzdžiui, žirniais, pupomis ir dobilais, padedant jiems fiksuoti atmosferos azotą šaknų gumbeliuose.

Kodėl Rhizobium bakterijos yra svarbios augalų produktyvumui?

Rhizobium bakterijos paverčia atmosferos azotą amoniaku, kurį augalas gali panaudoti augimo procesams. Tai padeda augalams gauti pakankamai azoto, kuris dažnai yra ribojantis produktyvumo veiksnys žemės ūkyje, taip padidindamos augalų produktyvumą.

Kaip Rhizobium bakterijos gali sumažinti augalų priklausomybę nuo azoto trąšų?

Pasinaudodamos Rhizobium bakterijų gebėjimu fiksuoti atmosferos azotą, ūkininkai gali sumažinti priklausomybę nuo sintetinių azoto trąšų, taip mažindami gamybos sąnaudas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Kaip Rhizobium bakterijos prisideda prie dirvožemio sveikatos gerinimo?

Rhizobium bakterijos praturtina dirvožemį organiniu azotu, didina jo maistingumą ir skatina mikrobų veiklą. Tai gerina dirvožemio struktūrą, drėgmės sulaikymą ir bendrą derlingumą, sukurdamos palankias sąlygas tvariam pasėlių auginimui.

Kodėl svarbu augalams užtikrinti pakankamą fosforo kiekį, auginant ankštinius augalus su Rhizobium bakterijomis?

Fosforas skatina šaknų gumbelių, kuriuose gyvena Rhizobium bakterijos, formavimąsi ir yra svarbus azoto fiksavimo procese. Pakankamas fosforo kiekis augale padeda pagerinti azoto fiksavimą ir augalų sveikatą, taip didinant jų produktyvumą.