28 Nov 2023

Tvaraus žemės ūkio revoliucija: Mikrobiologinių technologijų galia

Šiuolaikiniame žemės ūkio pasaulyje, kuriame tvarumas yra nauja mantra, novatoriškos mikrobiologinės technologijos daro didelę įtaką. Ši besivystanti sritis susijusi ne tik su ekologiškesnės praktikos diegimu, bet ir su produktyvumo bei ekonomiškumo didinimu. Gilinantis į mikrobų stebuklų pasaulį ir Bioenergy LT novatoriškus sprendimus, akivaizdu, kad ūkininkavimo ateitis knibždėte knibžda gyvybe, tiesiogine prasme.

Ūkininkams ir žemės ūkio specialistams svarbiausia praktika ir patirčių kaupimas atmintyje, bet nemažiau svarbi ir teorija. Reikia suprasti augalų fiziologiją ir procesus, vykstančius dirvožemyje bei jų ryšį su augalais. Jei augalai augtų sterilioje aplinkoje būtų viena, bet pasaulyje žemės ūkio augalams žalą daro apie 50 000 rūšių augalų patogenų, 9000 rūšių vabzdžių ir erkių bei 8000 rūšių kenkėjų. Zhang W. Global pesticide use: Profile, trend, cost/benefit and more. Proc. Int. Acad. Ecol. Environ. Sci. 2018;8:1–27. Apskaičiuota, kad žala pasėliams dėl patogenų gali siekti vidutiniškai -13 %, kenkėjų daroma žala siekia apie 14 % ir apie 13 % derliaus prarandama dėl piktžolių.

Mikroorganizmų potencialo išlaisvinimas

Augalų apsaugos priemonės apsaugo apie trečdalį pasaulinės žemės ūkio produkcijos. Dėl to neatsitiktinai maisto produktų užterštumo pesticidų likučiais problema aktuali jau kelis dešimtmečius. Šiuo metu dauguma žemės ūkio produktų gaminama pagal technologijas, kurios remiasi plačiu pesticidų naudojimu, tačiau pastaruoju metu padarytas didžiulis žingsnis diegiant biologizuotas technologijas, kuomet mažinamos cheminių trąšų bei pesticidų normos. Mikroorganizmų vaidmuo žemės ūkyje per ilgai buvo nepakankamai vertinamas. Šie maži gyvi organizmai yra raktas į dirvožemiui ir pasėliams teikiamos naudos lobį. Mikrobiologijos potencialas žemės ūkyje yra didžiulis – nuo dirvožemio būklės gerinimo iki derliaus didinimo. Mikroorganizmai dirvožemyje – yra labai svarbūs augalų mitybai, ypač kalbant apie fosforo, kuris yra pagrindinis augalų augimo elementas, įsisavinimą.

Bioenergy LT žemės ūkio inovacijų priešakyje

Bioenergy LT pirmoji Lietuvoje pasiūlė augintojams diegti atstatomąsias augalininkystės technologijas. Mes norėtume užauginti produkciją be pesticidų, tačiau nepaisant mokslininkų, biologinių produktų gamintojų ir ūkininkų pastangų, ekologinė žemdirbystė negali užtikrinti pasaulio gyventojams būtino maisto kiekio, dėl to šiame etape perspektyviausios mišrios technologijos, kuomet cheminės priemonės derinamos kartu su biologiniais produktais. Bioenergy LT inovacijos – tai ne tik mikroorganizmų įterpimas į dirvožemį, taip pat ir subalansuotos ekosistemos sukūrimas, kuriose šie organizmai gali klestėti ir teikti naudą pasėliams.

Karas su patogenais: Mikrobiologija

Vienas didžiausių iššūkių žemės ūkyje – augalų patogenų daroma žala. Bendrovė Bioenergy LT šią problemą sprendžia savo mikrobiologiniais sprendimais. Jie supranta, kad patogeniniai mikroorganizmai – turi būti veiksmingai kontroliuojami, kad augalai augtų sveiki. Didindami dirvožemio mikroorganizmų įvairovę, jie padeda sukurti aplinką, kurioje naudingieji mikroorganizmai gali konkuruoti su kenksmingais patogeniniais mikroorganizmais ir juos slopinti, taip sumažindami cheminių pesticidų poreikį.

Dirvožemis su mikroorganizmų įvairovę

Dirvožemio sveikatos paradigma

Sveikas dirvožemis yra tvarios žemdirbystės pagrindas. Ši sąvoka populiarėja visame pasaulyje, nes vis daugiau ūkininkų supranta, kaip svarbu palaikyti dirvožemio sveikatą, kad augalai būtų auginami tvariai. Bioenergy LT specialistai diegia daugiapakopes technologijas, nes kiekvienas augintojas žino, kad vienos priemonės panaudojimu per ilgus metus susikaupusių problemų neišspręs. Pirmoji Bioenergy LT pakopa – augalinių liekanų skaidymas ir maisto medžiagų atpalaidavimas bei humifikacijos procesų inicijavimas. Nuėmus derlių pirmasis žingsnis būtų biologinių produktų Ruinex, Bacto-C ir Penergetic b išpurškimas ant ražienų. Šiuo purškimu augintojai iš anksto pasirūpino naujų augalų šaknų rizosfera – siaura dirvožemio zona, kurią veikia šaknys ir eksudatai. Rizosferos, kuri paprastai laikoma besitęsiančia nuo šaknų paviršiaus į dirvožemį keliais milimetrais, plotis gali skirtis priklausomai nuo augalų rūšies, augalo amžiaus, dirvožemio savybių, fizikinio, cheminio ir biologinio streso lygio ir t. t. Biologiniai ir cheminiai procesai, vykstantys dirvožemio ir šaknų sąsajoje, smarkiai skiriasi nuo tų, kurie vyksta nutolusioje nuo šaknų dirvoje, mikroorganizmų ir dirvožemio komponentų sąveikos. Rizosferoje vyksta intensyvesnis mikrobų aktyvumas ir nustatoma didesnė jų populiacija nei dirvoje už šaknų zonos, nes šaknys išskiria didelį kiekį organinių junginių. Mikrobų populiacija rizosferoje gali būti 10-100 kartų didesnė nei tūriniame dirvožemyje dėl daug didesnio organinių medžiagų kiekio, esančio dirvožemio ir augalo sąsajoje.

Bioenergy LT sprendimai

1.     Sėklų Apvėlimas su Bacto-Seed:

Kviečių augintojai, planuodami darbų eigą, žengė svarbų žingsnį – sėklas apvėlė mikrobiologiniu produktu Bacto-Seed. Sėklų apvėlimas – labai svarbus darbas, nes cheminis beicas slopina visus grybus esančius ant sėklų ir sėklai pakliuvus į dirvą, aplink ją. Nuo patogenų sėkla apsaugoma, bet kartu sutrinka aprūpinimas maisto medžiagomis pradiniame augimo tarpsnyje. Bacto-Seed šį klausimą išsprendžia, nes erdvę aplink šaknis užpildo geraisiais mikroorganizmais.

2.     Kviečių Pasėjimas ir Fosfix Plus Naudojimas:

Pasėjus kviečius žengiamas dar vienas žingsnis – išpurškiamas Fosfix Plus. Šį biologinį produktą galima suderinti su purškimu herbicidais. Produkte esantys mikroorganizmai atpalaiduos fosforą iš augalams neprieinamų junginių ir pavers prieinamais, o fosforo kviečiams reikia pakankamai daug – apie 30 proc. Galima sakyti, kad sėjant lokaliai buvo įterpta fosforo trąšų. Taip, bet kol jos ištirps, atvės orai ir augalai juo gali nepasinaudoti.

3.     Mikroorganizmų svarba augalų auginime:

Kuo daugiau sukaupsime gerųjų mikroorganizmų šaknų zonoje ir aplink ją, tuo labiau bus filtruojamos į šaknis patenkančios medžiagos arba selektyviai įdarbinamos augalo signalinės molekulės ir aktyvuojama imuninė sistema, augalai lengviau perneš cheminius ir kitus stresus.

4.     Pesticidų poveikis ir mikroorganizmų aktyvavimas:

Štai rapsuose, pradiniais augimo tarpsniais augalų šaknys dažniausiai būna nepakankamai išsivysčiusios, o augintojai stengiasi augalus apsaugoti nuo žaladarių. Per labai trumpą laiką išpurškiami herbicidai, tuojau po to purškiami augimo reguliatoriai, o augalai paprasčiausiai silpnomis šaknimis negali visko utilizuoti. Neįvertinus dirvožemio savybių bei augalų būklės gali pasireikšti pesticidų poveikis fotosintezės procesui – elektronų srauto slopinimas, fotofosforilinimo atsiejimas, konformaciniai pokyčiai ir (arba) mechaninis poveikis. Šiuo atveju aktyvi rizosfera gali sušvelninti stresus. Augalams turint 4 ir daugiau lapų, rekomenduojama išpurkšti Nutrilife, MaxProlin ir Bactoforce derinį. Išpurkšti ir aktyvuoti mikroorganizmai į rizosferą išskirtų daugybę junginių, galinčių paskatinti fotosintezę ir šaknų eksudatų išsiskyrimą, kurie atliktų svarbų vaidmenį mobilizuojant ir augalams pasisavinant maisto medžiagas bei surištų kitus metalus bei cheminių medžiagų likučius, galinčius augalams sukelti nepageidaujamus stresus.

Išpurškiamas Nutrilife, MaxProlin ir Bactoforce derinys

Mikrobiologinio ūkininkavimo ekonomika

Mikrobiologinių technologijų diegimas yra ne tik aplinkosauginis, bet ir protingas ekonominis sprendimas. Didėjant tradicinių trąšų kainai ir esant neaiškiam jų prieinamumui, mikrobiologiniai sprendimai yra ekonomiškai efektyvi ir tvari alternatyva. Šios technologijos gali sumažinti priklausomybę nuo cheminių medžiagų, sumažinti gamybos sąnaudas ir poveikį aplinkai. Tai atitinka pastebėjimą, kad mikrobiologinės technologijos gali būti naudingos tiek intensyviems ūkiams, kurių sąnaudos didelės, tiek mažiau intensyviems ūkiams, kurių prieiga prie mineralinių trąšų ribota.

Ne tik dirvožemis: platesnis poveikis

Mikrobiologinių procesų ir technologijų įtaka žemės ūkiui apima ne tik dirvožemio sveikatos ir derliaus gerinimą. Ši naujoviška praktika labai prisideda prie aplinkos tvarumo. Mažindamos cheminių trąšų ir pesticidų naudojimą, mikrobiologinės technologijos padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir išsaugoti biologinę įvairovę. Šis perėjimas prie tvaresnio žemės ūkio yra labai svarbus kovojant su klimato kaita ir siekiant išsaugoti mūsų ekosistemas.

Bioenergy LT vaidmuo kuriant žemės ūkio ateitį

Bendrovės Bioenergy LT įsipareigojimas tvariam žemės ūkiui akivaizdus nuolatiniuose tyrimuose ir mikrobiologinių sprendimų kūrime. Jų požiūris – ne tik tiekti produktą, bet ir šviesti ūkininkus bei bendradarbiauti su jais, kad šie sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Toks holistinis požiūris užtikrina, kad mikrobiologinių technologijų nauda būtų maksimaliai išnaudota, o tai leistų sukurti tvaresnį ir produktyvesnį žemės ūkio sektorių.

Pokyčių priėmimas siekiant tvaraus rytojaus

Žemės ūkio sektorius atsidūrė kryžkelėje, kurioje tenka rinktis, ar toliau taikyti tradicinius metodus, ar diegti naujovišką ir tvarią praktiką. Mikrobiologinės technologijos, kurias diegia tokios bendrovės kaip Bioenergy LT, siūlo kelią į tvaresnę ir pelningesnę ūkininkavimo ateitį. Tai kelionė, kuriai reikia keisti mąstyseną, tačiau nauda – tiek aplinkosauginė, tiek ekonominė – yra didžiulė.

Apibendrinant galima pasakyti, kad pasauliui sprendžiant problemas, susijusias su didėjančio gyventojų skaičiaus išmaitinimu ir kartu planetos išsaugojimu, mikrobiologijos vaidmens žemės ūkyje negalima pervertinti. Tai ne tik senų metodų pakeitimas, bet ir revoliucija mūsų mąstyme apie žemės ūkį ir žemės ūkio praktikoje. Žemės ūkio ateitis knibždėte knibžda mikroskopine gyvybe, ir tai ateitis, kuri žada tvarumą, produktyvumą ir sveikatą – dirvožemiui, pasėliams ir galiausiai mums patiems. Priimdami šiuos mikrobų stebuklus, įžengsime į naują ūkininkavimo erą, kuri bus harmoninga su gamta ir orientuota į ekologiškesnę ir tvaresnę ateitį.